Chính sách bảo mật

Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên trang TMĐT BEAUTE TALK (www.beautetalk.com)

Trang thông tin điện tử của Beaute Talk trên mạng Internet về lĩnh vực bán voucher/sản phẩm tại địa chỉ www.beautetalk.com được Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313054476. Nhằm đảm bảo an toàn cho Website www.beautetalk.com, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, Website www.beautetalk.com đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website. Thuật ngữ “Bạn” được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng Website www.beautetalk.com. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Website www.beautetalk.com, mô tả cách thức Website www.beautetalk.com tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bạn xác nhận chính sách này khi Bạn đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website www.beautetalk.com có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

Về việc thu thập thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.
 • Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Bạn hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Bạn và các thông tin khác.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.beautetalk.com, website www.beautetalk.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Bạn, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Bạn sẽ không được lưu giữ.

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân

 • Website www.beautetalk.com luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng.
 • Bạn có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân

 • Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.
 • Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).
 • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn: các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất.
 • Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Bạn tại website www.beautetalk.com, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website www.beautetalk.com.
 • Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng Website www.beautetalk.com.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

 • Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website www.beautetalk.com đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website www.beautetalk.com.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến Bạn.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website www.beautetalk.com 
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn
  • Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;

Về việc liên kết với các website khác

 • Website www.beautetalk.com liên kết với nhiều website khác.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc Bạn truy cập các website đó.
 • Bạn phải lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản người dùng của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu Website www.beautetalk.com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website chính thức của chúng tôi www.beautetalk.com.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

 • Website www.beautetalk.com không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.

Chỉnh sửa & Bảo mật

 • Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu.
 • Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Trong trường hợp Bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Bạn dùng chức năng “Tài khoản của tôi” vào mục “Thông tin cá nhân” để thay đổi các thông tin cá nhân.
 • Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn dùng chức năng “Quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu.
 • Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban Ban quản trị website www.beautetalk.com qua địa chỉ email support@beautetalk.com để được hỗ trợ.